ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีสุด

“เงิน” นับได้ว่าเป็นปัจจุบันสำคัญมากที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การพักผ่อนและการเดินทาง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น และยิ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันจากสถานการณ์คโควิด-19 แบบนี้ย่อมทำให้การเก็บออมเงินเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆ เลยหล่ะครับ บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับข้อมูล “6 ธนาคารดอกเบี้ยดีสุด” ที่เหมาะสำหรับการออมเงินกันครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ 6 ธนาคารดอกเบี้ยดีสุด ●บัญชีออมทรัพย์ KKP SAVVY ของธนาคารเกียรตินาคิน โดยบัญชีนี้ต้องเปิดผ่านทาง KKP Mobile application อัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้นะครับจะเริ่มที่ 0.5% เมื่อมีเงินฝากน้อยกว่า 1 หมื่นบาท และ 1.5% สำหรับยอดตั้งแต่ 1 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 1.6% สำหรับยอดตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท และสุดท้าย 0.5% สำหรับส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top