ข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ทุกคนก็พอจะทราบกันดีว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยหลักๆ แล้วก็เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากการไฟฟ้า ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตด้วย การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีข้อควรรู้ต่างๆ มากมายที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลย  

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยปกติแล้วจะมีการนำพลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

OFF Grid and OFF Grid with backup

รูปแบบนี้มีกระบวนการที่ง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนด้วยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วนำไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานโดยตรงหรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรองไฟ ไว้ใช้ในตอนกลางคืนก็ได้ เหมาะกับการนำมาใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการขอไฟฟ้ากับการไฟฟ้า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รูปแบบนี้ มีราคาไม่สูงมาก มีราคาตั้งแต่หลักพันกลางๆ ไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าที่เลือกใช้งาน

ON Grid and ON Grid with backup

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ในตอนกลางวัน เมื่อมีแสงแดดระบบจะเลือกใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก่อน ส่วนตอนกลางคืนช่วงที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะตัดไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือเมื่อใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะหมดระบบก็จะตัดเข้าไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเช่นกัน

ON Grid Hybrid

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รูปแบบนี้ มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบ ON Grid ทุกประการแต่ระบบไฮบริดจะมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีก 1 ตัวคือเรียกว่า Inverter อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่ลดการสูญเสีย แถมยังช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นด้วย ระบบจะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์โดยตรงก่อน หากพลังงานที่ใช้เกินกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ระบบจะทำการสำรองไฟเข้าไปในแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานน้อยลงกว่าเดิม ระบบนี้มีราคาค่อนข้างสูง

สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้คำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ ทิศทางแสงแดดและตำแหน่งในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยปกติแล้วนิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่แสงแดดเข้าถึงมากที่สุดและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งบดบังด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น ในปัจจุบันราคาค่าอุปกรณ์และการติดตั้งไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลย ส่วนราคาของแผงและระบบจะขึ้นอยู่กับจำนวนพลังงานที่ต้องการใช้ อายุการใช้งานและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ปกติแล้วแผงโซล่าเซลล์จะมีอายุการใช้งานได้นานประมาณ 25 ปีหรือมากกว่านี้

vacuum pump หลักการทํางาน

vacuum pump สำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องมีในอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีความหลากหลายของการใช้งานอย่างมาก ซึ่งแต่ละเครื่องมือนั้นก็จะมีความแตกต่างในการใช้งาน vacuum pump ด้วยเช่นกัน และหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าในการใช้งาน vacuum pump นัน้มีความสำคัญอย่างไร และ vacuum pump หลักการทํางาน นั้นทำงานอย่างไร และ มีกี่รูปแบบในการใช้งาน

รู้จักกับปั๊มสุญญากาศ

ก่อนที่เราจะไปรู้ว่า ปัจจุบันนั้น vacuum pump ทำงานอย่างไร เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับ ว่า vacuum pump นั้นคือเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จะทำหน้าที่ในการดูดอากาศจนเกือบหมด เพื่อทำให้ภายในห้องนั้น ๆ จะทำให้เกิดสุญญากาศ เพื่อนำห้อง หรือ พื้นที่ที่ไม่มีสุญญากาศนั้นไปใช้ประโยชน์ เพื่อทำให้คุณภาพของสินค้านั้น ๆ ได้รับคุณภาพ โดยจะขึ้นอยู่ในกับการใช้งานของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ว่าจะมีการนำ vacuum pump ไปใช้ประโยชน์ในด้านอะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด

ทำไมจึงต้องมีการใช้ vacuum pump

ภายในอุตสาหกรรมนั้น ความชื้นนั้นเป็นผลต่อคุณภาพอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของ “คุณภาพของสินค้า” ซึ่งหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นนั้นจะทำให้ คุณภาพของสินค้านั้นลดลงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม อย่างเช่น นม หากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นนั้น จะทำให้บูดได้ง่าย และ อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นั้นการควบคุมความชื้นนั้นสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน

vacuum pump มีกี่แบบ 

ปัจจุบันนนประเภทของปั๊มสุญญากาศนั้นจะมีความหลากหลายอย่างมาก  ในการใช้งานอย่างมาก  vacuum pump นั้นจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ 3 รูปแบบในการใช้งานนั้นคือ

  • Rotary vane vacuum pump :  หรือปั๊มสุญญากาศแบบโรตารี  ด้วยจะเป็นปั๊มสุญญากาศ ที่จะมีการติดตั้งและทำงานด้วยใบพัด  โดยใบพัดในตัวเครื่องนั้น จะเคลื่อนที่ตามแนวรัศมี  และทำให้การหมุนโรเตอร์เกิดขึ้น และ เมื่อมีการหมุนโรเตอร์ไหลเข้าสู่ห้องดูดอากาศ ก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ  ซึ่ง vacuum pump หลักการทํางาน   ของปั๊มสุญญากาศนี้จะทำงานและเหมาะกับกับการใช้งานอุตสาหกรรมหนัก ๆ เช่น โรงงานอบไม้  งานเคลือบถุงถนนเป็นต้น
  • Piston vacuum pump : หรือ ปั๊มสุญญากาศ แบบลูกสูบ ซึ่ง Piston vacuum pump หลักการทำงานนั้นจะเหมาะกับการทำงานประเทอุตสาหกรรมหนัก ๆ งานเคือบผิวรถยนต์ หรือ งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นั้นเอง
  • Water ring vacuum pump : เป็นปั๊มสุญญากาศ ที่มีการใช้งานในรูปแบบของการใช้น้ำหล่อเลี้ยง  แทนการใช้งานนั้น ทำให้มีเสียงดังรบกวน แต่ส่วนมากนั้นจะไม่เกิน 50 เดซิเบล ซึ่งการใช้งานของปั๊มสุญญากาศนี้นั้นจถูกใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการความร้อน ไอน้ำ และ สารเคมี  นั้นเอง

อุตสาหกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้ “vacuum pump

มีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่จะต้องใช้ “vacuum pump” ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม อาหารและ เครื่องดื่ม หรือ อุตสาหกรรมการเก็บอาหารแห้ง  ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้ประโยชน์จาก vacuum pump  แต่ละแบบกัน แต่ว่าเกือบจะทุกอุตสาหกรรมนั้น vacuum pump นั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก

จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นเกือบจะทุกอุตสาหกรรมนั้น  จะต้องมีการควบคุมความชื้น และ การใช้สุญญากาศให้เป็นประโยชน์นะครับ  ซึ่งเกือบทุกอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมี vacuum pump ไว้ภายในอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมนั้น ๆ

รับซื้อ louis Vuitton

เทคนิคมิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนม

กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นกระเป๋าที่จับต้องยากก็จริง ด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมคือสินค้าที่มี Design ระดับโลกมีคุณภาพดีทั้งวัสดุและการผลิต ส่งเสริมในรสนิยมของผู้ใช้และมีราคาที่สมเหตุสมผลกับตัวสินค้า แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถจับต้องได้ขนาดนั้น เพราะกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นมีลูกเล่นมากมาย สามารถมิกซ์แอนด์แมทซ์เข้าได้กับทุกลุคเลยทีเดียว โดยบทความนี้เราได้หยิบหยกมาทั้งหมด 3 ลุคที่จะนำมาแมทซ์กับกระเป๋าแบรนด์เนมกัน แต่จะมีลุคใดกระเป๋าแบรนด์เนมไหนบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

เทคนิคมิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนม

  • มิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกระเป๋าสีลูกกวาด เหมาะกับสาวๆ ที่ชอบแต่งตัวหวานๆ หรือ ใส่ชุดลูกไม้ จะช่วยทำให้ลุคของความเป็นหญิงหวานน่าทะนุถนอมดูละมุนขึ้น กระเป๋าสีลูกกวาดไปกันได้ดีกับชุดเดรสแต่ก็ไม่ติด ถ้าคุณจะเอาไปแมทช์กับเสื้อยืดกางเกงยีนส์เพื่อเบรคความหวานให้ดูเท่ขี้น
  • มิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกระเป๋าสีสดอื่นๆ เช่น เหลืองหรือส้ม เขียวมะนาว ฟ้าสด น้ำเงินสด เหล่านี้ใช้กับการแต่งตัวที่สนุกๆ เช่น แต่งตัวให้มีสีสัน เล่นกับเทรนด์ color block ไปเลย (หา color wheel ได้ตาม google ถ้าอยากทราบว่าสีไหนใส่กับสีไหนสวย) อย่าลืมใส่รองเท้าสีตัดกันด้วยล่ะ จะยิ่งจี๊ดจ๊าดรับร้อนมากขึ้น 
  • มิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยกระเป๋าหนีบหรือ clutch แบบสีๆ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้การแต่งตัวของคุณแตกต่าง เหมาะกับผู้หญิงที่แต่งตัวเท่ๆ แล้วอยากจะเซอร์ไพรส์คนมองด้วยการถือกระเป๋าสีลูกกวาดแบบหนีบ ตามด้วยรองเท้าสานสีขาวหรือครีม ให้ลุคการแต่งแบบสาวชาเนลที่ดูสบายและ สวย หรู ดูแพง ในเวลาเดียวกัน

ท้ายนี้ หากคุณคิดอยากสนุกมิกซ์แอนแมทซ์เสื้อผ้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมดูบ้าง เราขอแนะนำให้คุณไปช้อปกระเป๋าแบรนด์เนมที่ร้านรับซื้อ louis Vuittonเลย ซึ่งร้านรับซื้อ louis Vuittonเหล่านี้จะไม่ได้มีขายแค่หลุยส์เท่านั้น แต่ยังมีกระเป๋าแบรนด์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปกันเลยทีเดียว อีกทั้ง  ร้านรับซื้อ louis Vuittonเหล่านี้ ยังเชื่อถือได้อีกด้วยว่าคุณจะได้ของแท้มือสองในราคาย่อมเยาว์แน่นอน

ประกันรถยนต์

ช่องทางการเลือกซื้อ ประกันรถยนต์

สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางสำหรับการเลือกซื้อประกันรถยนต์ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางให้คุณได้เลือกซื้อซึ่งแต่ละช่องทางก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อกับบริษัทประกันภัยรถยนต์เองแต่แน่นอนว่าในส่วนนี้ผู้เอาประกันจะไม่มีตัวเลือกมากคุณก็จะได้แต่ผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันรถยนต์ที่คุณเข้าไปหาเท่านั้นดังนั้นการเลือกซื้อประกันรถยนต์ของคุณก็จะมีตัวเลือกเพียงบริษัทเดียว เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งช่องทางการเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เอาประกันได้มากขึ้นนั่นก็คือการเลือกซื้อประกันรถยนต์ผ่านเว็บรู้ใจซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการประกันรถยนต์ออนไลน์ทำให้ผู้เอาประกันมีตัวเลือกสำหรับรูปแบบประกันรถยนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถเข้ามาหารูปแบบประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นในเว็บรู้ใจ

เลือกซื้อประกันรถยนต์ผ่านเว็บรู้ใจ

เว็บรู้ใจเป็นเว็บที่เปิดให้บริการขายประกันรถยนต์และประกันรูปแบบต่างๆมาเป็นเวลานานดังนั้นแน่นอนว่าผู้เอาประกันสามารถมั่นใจได้ว่าหากคนเข้ามาซื้อรูปแบบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์นี้จะทำให้คุณเข้าถึงประกันรถยนต์ที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญคุณจะมีตัวเลือกสำหรับความคุ้มครองที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าหากเข้ามาซื้อประกันภัยรถยนต์กับเว็บรู้ใจแล้วจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงเพราะคุณสามารถใช้บริการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันเพื่อซื้อรูปแบบประกันภัยรถยนต์ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมแถมยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆที่จะช่วยลดแลกแจกแถมทำให้คุณประหยัดเงินในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ได้มากขึ้น

แน่นอนว่าหากใครสนใจสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเว็บรู้ใจเกี่ยวกับประกันรถยนต์ที่คุณต้องการหรือบอกถึงความกังวลในความเสี่ยงที่คุณอาจจะพบเจอในแต่ละวันเราจะมีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือจัดหารูปแบบประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เอาประกันมากที่สุดให้กับคุณรวมถึงสามารถช่วยเลือกรูปแบบประกันที่คุณมีความสามารถเพียงพอที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันไหวโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินกับตัวคุณเองและครอบครัวด้วยเหตุนี้เองถ้าคุณไม่อยากพลาดบริการดีๆทั้งก่อนและหลังการขายเข้ามาเลือกซื้อประกันรถยนต์กับเว็บรู้ใจเราจะทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่คุณต้องการในราคาที่เหมาะสมช่วยปกปิดความเสี่ยงและเพิ่มเกราะป้องกันให้กับการขับขี่บนท้องถนนของผู้เอาประกันได้อีกหนึ่งช่องทาง

ร้านเคมีภัณฑ์

สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อต้องซื้อสารเคมี

หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเรา ล้วนแต่มีส่วนประกอบของสารเคมีทั้งสิ้น บางอย่างสามารถเกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ หากว่ามีการสัมผัส หรือว่าเชข้าไปในร่างกายของเรา แม้แต่ของธรรมดาอย่างเช่นน้ำยาล้างจาน หรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก ของพวกนี้สามารถเป็นอันตรายกับมนุษย์ได้ทั้งสิ้น หากเข้าสู่ร่างกาย บางอย่างเพียงแค่โดนร่างกายภานนอก ก็สามารถเป็นอันตรายได้แล้ว

เพราะเหตุนี้เอง ก่อนที่เราจะเลือกซื้อสารเคมีใดๆ จากร้านเคมีภัณฑ์ เราจึงต้องมีการดูรายละเอียดอย่างรอบคอบ บางอย่างอาจจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเอง แต่อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่น หรือว่าคนในครอบครัวของเรา สารเคมี จึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุด สำหรับวิธีการในการเลือกซื้อ สารเคมีนั้น ก็มีดังต่อไปนี้

-ยี่ห้อหรือแบรนด์ของสินค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องดูก่อน สินค้าชนิดไหนที่ไม่มียี่ห้อ หรือว่าไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ทางที่ดีอย่าไปซื้อจะดีที่สุด เพราะว่าเสี่ยงที่จะได้ของปลอม หรือไม่ก็ได้ของไม่มีคุณภาพมา เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้เอง หรือต่อให้เอาไปใช้ ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

-มาตรฐานการผลิต สำหรับมาตรฐานในการเลือกซื้อสารเคมี หรือว่าผลิตภัณฑ์ใดๆจาก ร้านเคมีภัณฑ์ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบก็คือ ต้องดูว่ามีมาตรฐานในการผลิตหรือไม่ อย่างเช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น ที่จะช่วยบ่งบอกว่า สินค้านั้นๆ มีคุณภาพมากขนาดไหน

-ส่วนประกอบ การเลือกซื้อสินค้าทุกอย่าง ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เราจะต้องดูก่อนทุกครั้งว่า ข้างผลิตภัณฑ์นั้น มีส่วนประกอบอะไร หรือว่าสารเคมีชนิดไหนหรือไม่ ที่อาจจะกอ่ให้เกิดอันตรายเมื่อเอามาใช้ เพราะถ้ามีสารอะไรที่เสี่ยงเกินไป แนะนำว่าอย่าไปซื้อดีกว่า มีคุ้มที่จะเสี่ยง

-วันผลิตและวันหมดอายุ เป็นสิ่งที่เราจะต้องงดูอยู่แล้วในการเลือกซื้อสินค้าทุกอย่างก่อนซื้อจาก ร้านเคมีภัณฑ์ เพราะถ้าพลาดไปเลือกซื้อสินค้า ที่หมดอายุแล้วเอามาใช้ ก็มีเปอร์เซ็นต์อย่างสูง ที่เราอาจจะได้รับผลกระทบกับการใช้สินค้านั้นๆ หรือถ้าเอามาใช้ ก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

-ข้อควรระวัง เพราะสารรเคมีเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตได้ เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อ จะต้องดูด้วยว่ามีข้อควรระวังบอกเอาไว้หรือไม่ เราจะได้เอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของงชีวิตเราเอง

-วิธีการแก้พิษเบื้องต้น เป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทุกชิ้น จะต้องมีเหมือนกันทุกชิ้น เพราะหากเกิดอันตรายหรือว่าข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้น จะต้องมีการบอกเอาไว้ด้วยว่า จะมีการแก้ไขพิษ หรือสารต่างๆ ที่ได้รับเอาเข้าไปอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตของลูกค้าเอง

ทั้งหมดนี้เป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจาก ร้านเคมีภัณฑ์ และทุกครั้งควรจะพิจารณาตามข้อบ่งชี้เหล่านี้ นอกจากจะเป็นการคัดเลือกคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังเป็นการประกันความปลอดภัยของเราด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากการเลือกซื้อที่ดี การเอามาใช้งานเอง ก็ต้องมีการปองกันที่ดีด้วย อย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกัน การใส่ถุงมือ และการใส่ชุดป้องงกัน เพียงแค่นี้ เราก็สามารถใช้สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบได้อย่างปลอดภัยแล้ว

ประกันรถยนต์ ราคา

เลือก ประกันรถยนต์ ราคา แบบไหนให้เหมาะกับการใช้งานของเรา

การเลือกซื้อ ประกันรถยนต์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนใช้รถใช้ถนนจะต้องมีเหมือนกันทุกคน แต่จะเป็นประกันชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของเบี้ยประกันที่เราเลือก หากแต่ดูที่พฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วย ซึ่งแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน คนที่ขับรถดี มีประสบการณ์สูง และขับรถไม่ประมาทอยู่แล้ว หรือว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยจะได้ใช้งานบ่อย การเลือก ประกันรถยนต์ ราคา เท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกประกันที่แพง หรือว่าดีที่สุด มีการคุ้มครองที่มากที่สุด

ประกันรถยนต์ ราคา

ประกันแต่ละแบบว่าคุ้มครองอะไรบ้าง และควรจะเลือกแบบไหน

-ประกันชั้น 1 คุ้มครองทุกอุบัติเหตุทุกกรณี รวมทั้งเหตุที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม และรถหาย ประกันชั้นนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่ และเพิ่งจะมีรถคันแรก และจะคุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี เป็น ประกันรถยนต์ ราคาที่สูงที่สุดและดีที่สุด

-ประกันชั้น 2 จะคุ้มครองทั้งผู้ขับและคู่กรณีเหมือนกับประกันชั้น 1 แต่จะไม่ประกันความเสียหายที่เกิดจากการชนเอง หรือว่าไม่ได้เกิดจากคู่กรณี

ประกันชั้น 2+ เหมือนกับประกันชั้น 2 ทุกอย่าง แต่จะแต่เพิ่มความคุ้มครองของรถผู้ขับเอง แต่ต้องเป็นการชนแบบมีคู่กรณีเท่านั้น

-ประกันชั้น 3 เป็นประกันรถยนต์ ราคาที่ย่อมเยาว์ที่สุด แต่คุ้มครองเฉพาะกรณีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเท่านั้น และจะซ่อมแซมเฉพาะรถของคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองรถของผู้ขับเอง

-ประกันชั้น 3+ คุ้มครองเหมือนกับประกันชั้น 3 แต่จะเพิ่มการคุ้มครองรถของผู้ขับ ในกรณีการชนกันที่มีคู่กรณีเท่านั้น

การจะเลือกว่าเราจะเอาประกันชั้นไหนนั้น ไม่ได้เลือกที่อันไหนดีที่สุด หรือว่าแพงที่สุดอย่างเดียว การจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรา จะต้องดูจากนิสัยการใช้รถของเราด้วย อย่างเช่นเราเป็นคนที่ขับรถไม่เร็ว มีประสบการณ์ขับรถมานาน และมี่ความระมัดระวังสูง การเลือกประกัน 2 ก็เพียงพอแล้ว เป็นประกันรถยนต์ ราคา เหมาะสมและคุ้มคค่ากับเรามากที่สุด แต่ถ้าเราเป็นมือใหม่ มีประสบการณ์ที่ไม่มากพอ และเพิ่งจะได้รถป้ายแดงคันแรก การเลือกประกันชั้น 1 คือตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะคุ้มครองทุกอย่าง ทุกกรณี

แต่ถ้าเรามีรถที่ไม่ค่อยจะได้ใช้งานสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะจอดมากกว่าขับ นานๆ จะเอาออกมาขับสักที ควรเลือกประกันชั้น 3 ก็ถือว่าพอเพียงแล้ว เพราะรถไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไร และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันด้วย  ไม่จำเป็นต้องไปสิ้นเปลืองในการซื้อ ประกันรถยนต์ ราคา แพงที่มันเกินความจำเป็น

ฉะนั้นการเลือกประกันรถยนต์ จะต้องเลือกให้เหมาะสมที่สุด ไม่ใช้เลือกที่คุ้มครองมากที่สุด เหมาะสมทั้งราคา และให้เหมาะสมกับการคุ้มครองด้วย เพียงแค่นี้เราก็ได้ประกันที่คุ้มค่า และคุ้มกับราคาเงินที่เราเสียค่าเบี้ยประกันรายปีไปแล้ว และถ้าจะให้ดี ให้เราเปรียบเทียบประกันแบบต่างๆ พร้อมทั้งดูพฤติกรรมของเรา ว่าเป็นแบบไหน เหมาะกับประกันภัยแบบไหน แล้วจึงเลือกจะดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมาเสียดายเงินทีหลัง

รับสกรีนเสื้อ

เลือกสกรีนเสื้อตามแบบที่คุณชอบ

สกรีนเสื้อสมุทรปราการที่ใครๆก็เลือกทำได้

ในปัจจุบันนี้นั้นมีผู้คนต้องการที่จะสกรีนเสื้อด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าการที่เราจะสกรีนเสื้อก็เพราะว่าอยากให้มีเสื้อทีมเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็เลยมีการสกรีนเสื้อกันขึ้นมา ร้านสกรีนเสื้อในตอนนี้มีมากมายหลากหลายร้านเลยทีเดียวแต่มีร้านที่ใส่ใจในการบริการลูกค้าที่ดีนั้นหาได้ยากมากในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความตรงต่อเวลา การรับแก้งาน หรือการนัดรับงานทุกๆอย่างนั้นก็มีผลที่จะทำให้ลูกค้านั้นติดใจว่าอยากที่จะใช้บริการกับร้านของเรามากน้อยเพียงไหน ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจล้วนๆ หลากหลายเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะใส่ใจไม่ควรมองข้ามในเรื่องของการบริการลูกค้า การบริการลูกค้าที่ดีนั้นจะทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกก็เป็นได้

สกรีนเสื้อสมุทรปราการ

อย่างในปัจจุบันนี้ร้านที่มีคนสนใจที่จะสกรีนเสื้อนั้นก็อย่างเช่นร้านสกรีนเสื้อสมุทรปราการAmscreentshirt ซึ่งร้านนี้เน้นการบริการให้กับลูกค้าและราคาไม่แพงด้วย หากเราคิดแบบไม่ออกว่าจะให้ลายเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะให้ทางร้านนั้นช่วยออกแบบให้กับเรา เพียงเท่านี้เราก็จะได้ของที่เราต้องการแล้ว นอกจากนี้ร้านสกรีนเสื้อสมุทรปราการ Amscreentshirt ก็มีการบริการให้ดูตัวอย่างก่อนทำการสั่งพิมพ์เพื่อที่จะเป็นการให้ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าเราชอบมากน้อยแค่ไหน อยากจะแก้ไขตรงไหน แล้วพึงพอใจหรือยัง

ร้านสกรีนเสื้อสมุทรปราการAmscreentshirt มองเห็นถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสี ลูกค้าอยากได้สีเข้มหรืออ่อนแบบไหนเราสามารถที่จะสั่งได้หมดเลยตามแบบที่เราต้องการ ทุกอย่างนั้นทางร้านสกรีนเสื้อสมุทรปราการ Amscreentshirt นั้นเล็งเห็นในจุดสำคัญตรงนี้ของลูกค้าแล้วถ้าหากยิ่งสั่งปริมาณที่มากก็จะฟรีค่าบล็อคสกรีนเสื้ออีกด้วย เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยที่จะทำให้เรานั้นยิ่งได้รับความประทับใจกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ติดใจกลับมาซื้อของเราอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากทำให้การติดต่อที่จะดูตัวอย่างสินค้าหรือดูรายละเอียดของร้านสกรีนเสื้อสมุทรปราการ Amscreentshirt นั้นสามารถดูได้จากทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ https://www.amscreentshirt.com/ ซึ่งมีรายละเอียดมากมายให้เราได้เลือกชมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อีกทางหนึ่งด้วยว่าเราอยากที่จะได้เสื้อสกรีนในแบบไหนที่เราต้องการแล้วก็ตกลงคุยเรื่องราคาที่เราจะได้รับส่วนลดหรืออะไรก็ว่าไปตามที่เราต้องการ

นาฬิกา casio ผู้หญิงราคาไม่เกิน 1,000 ที่ใส่แล้วเก๋แถมยังเท่แบบที่เงินเหลือ

นาฬิกา casio

Credit : mitch lensink/ unsplash

หากนึกถึงนาฬิกาผู้หญิงสวยๆคุณภาพดี เชื่อว่านาฬิกา Casio จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของใครหลายคน  เราจึงมีลิสต์นาฬิกา casio ผู้หญิงราคาไม่เกิน 1,000 ที่เราอยากให้คุณมีมาฝากกัน

นาฬิกา Casio รุ่น MQ-76

ใครจะเชื่อว่านาฬิกาสุดโก้เรือนนี้จะเป็นนาฬิกา casio ราคาไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากดีไซน์ที่สวยสะดุดตาแล้ว ‘นาฬิกา Casio รุ่น MQ-76’ ยังมีจุดเด่นตรงที่มีน้ำหนักเพียง 20 กรัม ซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่เบาแสนเบาอีกด้วย จัดได้ว่าตอบโจทย์สุดๆสำหรับใครที่ต้องการหานาฬิกาดีไซน์ดี น้ำหนักโดนสักเรือน

นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น MQ38

Casio MQ-76

Credit : casio-intl.com

มาถึงนาฬิกา casio ผู้หญิงราคาไม่เกิน 1,000 บาทเรือนสุดท้ายที่อยากแนะนำคือ ‘นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น MQ38’ ที่มีจุดเด่นที่ความไม่เป็นทางการเกินไปแต่ยังคงความเรียบร้อยอยู่ มากไปกว่านั้นคือนาฬิกาสุดชิครุ่นนี้ทั้งตัวเรือนและสายทำจากเรซิน กำน้ำ ยิ่งทำให้นอกจากนาฬิกาจะชิคแล้ว ยังสวมใส่ได้ง่ายๆในทุกโอกาสอีกด้วย

นาฬิกา Casio Standard รุ่น LA670WGA

หากพูดถึงนาฬิกา Casio สวยๆ หนึ่งในนั้นต้องมี ‘นาฬิกา Casio Standard รุ่น LA670WGA’ แน่  ด้วยกรอบเรซินสีทอง สายสเตนเลสสตีลปรับสายได้ กระจกเรซิน กันน้ำ ดีไซน์แบบเรโทรยอดนิยม สามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ ทำให้นาฬิกา Casio รุ่นนี้ครองใจสาวๆทั้งบ้านทั้งเมืองได้ไม่ยาก

นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LRW-200H

Casio ผู้หญิง LRW-200H

Credit : casio-intl.com

หากใครกำลังมองหานาฬิกาข้อมือผู้หญิงถูกๆที่ดีไซน์ดี น่ารักสดใส เราขอแนะนำ ‘นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LRW-200H’ นาฬิกาน่ารักแสนสดใสที่สามารถแมทช์ให้เข้ากับชุดได้หลากหลาย ทั้งยังกันน้ำได้ลึกถึง 100 เมตร ทั้งยังสะดวกต่อการใส่ทำกกิจกรรมได้ทุกชนิด หรือจะใส่เป็นไอเทมเสริมการแต่งตัวก็เหมาะไม่น้อย

นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LTP-V007

‘นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LTP-V007’ น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสาวคนไทยที่ชื่นชอบนาฬิกาผู้หญิงสีทอง ด้วยตัวเรืนที่เคลือบสีทองมันวาวสวยงาม ให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพงแถมยังมีคุณสมบัติกันน้ำ อายุแบตเตอรี่นานถึง 3 ปี ทั้งยังมีน้ำหนักเบาแสนเบาเพียงแค่ 51 กรัมเท่านั้น

นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LTP-V001

Casio LTP-V001

Credit : casio-intl.com

สำหรับสาวๆคนไหนที่ต้องการนาฬิกาข้อมือผู้หญิงที่ใส่ได้ในทุกโอกาส เราขอแนะนำ ‘

นาฬิกา Casio ผู้หญิง รุ่น LTP-V001’ แสนคลาสสิกที่ควรมีติดไว้สักเรือน ด้วยการผสานความเรียบหรูของสายหนังเข้ากับหน้าปัดที่ดีไซน์เรียบง่าย ใช้สะดวกจึงทำให้นาฬิกาข้อมือรุ่นนี้เป็นนาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปี ก็ยังคลาสสสิก และเป็นตัวเลือกระดับต้นๆของผู้หญิงเสมอ

ติดตามเทรนด์และเรื่องราวน่ารู้ใหม่ๆได้ที่  Shoppe.com/blog

 

 

 

การผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานมาตรฐานสากล

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพภายใต้การควบคุมมาตรฐานสากล

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความชำนาญในการทำธุรกิจมายาวนานมากกว่า 25 ปีบริษัทที่ให้ความปัจจัยในการพัฒนาสินค้าควบคู่กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 2008 เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของทางบริษัทมั่นใจในคุณภาพของทุกขั้นตอนการผลิตที่ดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอนจนทำให้สินค้าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า ตัวคุณภาพที่ดีในราคาย่อมเยาว์ๆจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริษัทมืออาชีพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งบอกความเป็นประธานในตัวคุณ

T.W.I. Package product1

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด คือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของเรามีแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโดยทางเราได้มีการจัดเตรียมพนักงานรวมถึงคอยหมั่นฝึกฝนอบรมพนักงานอยู่เสมอจนทำให้มีทีมงานอาชีพคอยให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ดูดีมีสไตล์แต่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งมีความสำคัญในการทำธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันเปรียบเสมือนด่านแรกที่ทำให้ลูกค้าสนใจและดึงดูดใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณและยังสามารถสร้างความจดจำให้กับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่คุณควรใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจโดยข้อมูลในส่วนนี้แผนกคอยดูแลคุณทุกขั้นตอนและสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดอีกทั้งสินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทสามารถมั่นใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพราะเราคือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO รวมทั้งได้รับGMP/HACCP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สามารถการันตีในเรื่องการจัดการควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้บรรจุอาหารช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้ประกอบการ

T.W.I. Package product1

ทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมมีทีมงานอาชีพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งมีบริการรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติก แก้วกระดาษ บรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องไอศกรีม กล่องเบเกอรี่ กล่องใส่อาหารซึ่งทางบริษัทของเราได้รับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสอาหารโดยไม่มีอันตรายภายใต้ระบบGMP/HACCP สำหรับท่านที่สนใจใช้บริการคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของเราหรือเข้ามาตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของทางบริษัทได้ที่เว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการผลิตภายใต้การดูแลจากบริษัทโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจในราคาที่คุ้มค่า โดยทั้งหมดนี้สามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทของเรา

ขายของออนไลน์ ทำอย่างไรให้ขายดี

ขายของออนไลน์

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ช่วยทำให้การทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายดายและรวดเร็วอีกด้วยค่ะ เทคโนโลยีได้เข้ามาพัฒนาในหลากหลายด้าน เช่น การสื่อสาร การศึกษา การขนส่ง เป็นต้นค่ะ การมีเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างมากเลยล่ะค่ะ

การค้าขายในรูปแบบเดิมนั้นจะต้องมีการเดินทางไปเพื่อติดต่อซื้อขายกันในสถานที่จริง ผู้ขายนั้นจะต้องมีสินค้าพร้อมสำหรับการขายสินค้าให้กับลูกค้า และสิ่งของที่ขายนั้นจะต้องมีจำนวนมากพอสมควร เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า จากนั้น ถ้าลูกค้าสนใจก็จะจ่ายเงินตามจำนวนราคาที่กำหนดแล้วได้สินค้าไปนั่นเองค่ะ

ต่อมา เมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงการตลาด จึงทำให้เกิดการค้าขายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตนั่นเองค่ะ โดยเริ่มทำจากการเปิดเว็บไซต์ที่มีระบบตะกร้า จากนั้นก็มีการขายสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ และในแอปพลิเคชั่นขายของดังปัจจุบันนั่นเองค่ะ หากคุณอยากทำการตลาดออนไลน์ แต่ยังไม่ทราบวิธีทำอย่างไรให้มียอดขายดี เราจะแนะนำวิธีให้มียอดขายและมีลูกค้า ดังนี้ค่ะ

–  โพสต์โปรโมตร้านค้าทุกวัน

หากคุณเตรียมกระบวนการทุกอย่างพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าแล้ว ก็ถึงเวลาในการนำเอาสินค้าไปกระจายให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นแล้วล่ะค่ะ เพียงแค่คุณนำสินค้าไปโพสต์ช่วงที่จะมีคนเห็นมากที่สุด ดังนี้ ช่วงเช้าประมาณ 8.00 – 9.00 น. ช่วงบ่ายประมาณ 12.00 – 13.00 น. ช่วงเย็นประมาณ 18.00 – 20.00 น. หลังจากนั้นก็สามารถโพสต์ได้แต่ไม่ควรเกินเที่ยงคืนค่ะ

–  จัดโปรโมชั่นลดราคา

การจัดโปรโมชั่นลดราคาสำหรับร้านที่เปิดใหม่ก็เป็นข้อเสนอที่ดีเลยล่ะค่ะ เพราะลูกค้าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ คุณจึงต้องตกแต่งภาพของสินค้าให้สมจริงและสวยงาม มีป้ายสำหรับการลดราคาขนาดใหญ่ ควรบอกราคาก่อนลดและหลังจากลดราคาด้วยนะคะ เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบความคุ้มค่า วิธีนี้ถือว่าน่าจะดึงดูดลูกค้าได้มากพอสมควรเลยล่ะค่ะ ที่สำคัญ สรรพคุณสินค้าต้องกระชับ ไม่ยืดยาวจนเกินไป อ่านแล้วกระตุ้นให้อยากได้มากขึ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ลูกค้าแล้วล่ะค่ะ

–  โพสต์รีวิวของลูกค้า

ต่อมาเมื่อคุณได้ลูกค้าที่สนใจสินค้าของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถที่จะสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า หรือรบกวนให้ลูกค้ารึวิวสินค้าที่ได้รับผ่านช่องทางที่กำหนดได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีฐานลูกค้าในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นและขายดีจนได้รับความนิยมอย่างมากแล้วล่ะค่ะ

ที่สำคัญ เมื่อขายได้แล้ว คุณควรที่จะรักษาคุณภาพในการทำงานและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไปนะคะ รับรองว่าลูกค้าจะต้องติดใจอย่างแน่นอน