ร้านเคมีภัณฑ์

สิ่งที่ต้องคำนึง เมื่อต้องซื้อสารเคมี

หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเรา ล้วนแต่มีส่วนประกอบของสารเคมีทั้งสิ้น บางอย่างสามารถเกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ หากว่ามีการสัมผัส หรือว่าเชข้าไปในร่างกายของเรา แม้แต่ของธรรมดาอย่างเช่นน้ำยาล้างจาน หรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก ของพวกนี้สามารถเป็นอันตรายกับมนุษย์ได้ทั้งสิ้น หากเข้าสู่ร่างกาย บางอย่างเพียงแค่โดนร่างกายภานนอก ก็สามารถเป็นอันตรายได้แล้ว

เพราะเหตุนี้เอง ก่อนที่เราจะเลือกซื้อสารเคมีใดๆ จากร้านเคมีภัณฑ์ เราจึงต้องมีการดูรายละเอียดอย่างรอบคอบ บางอย่างอาจจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเอง แต่อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่น หรือว่าคนในครอบครัวของเรา สารเคมี จึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุด สำหรับวิธีการในการเลือกซื้อ สารเคมีนั้น ก็มีดังต่อไปนี้

-ยี่ห้อหรือแบรนด์ของสินค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องดูก่อน สินค้าชนิดไหนที่ไม่มียี่ห้อ หรือว่าไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ทางที่ดีอย่าไปซื้อจะดีที่สุด เพราะว่าเสี่ยงที่จะได้ของปลอม หรือไม่ก็ได้ของไม่มีคุณภาพมา เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้เอง หรือต่อให้เอาไปใช้ ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

-มาตรฐานการผลิต สำหรับมาตรฐานในการเลือกซื้อสารเคมี หรือว่าผลิตภัณฑ์ใดๆจาก ร้านเคมีภัณฑ์ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบก็คือ ต้องดูว่ามีมาตรฐานในการผลิตหรือไม่ อย่างเช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น ที่จะช่วยบ่งบอกว่า สินค้านั้นๆ มีคุณภาพมากขนาดไหน

-ส่วนประกอบ การเลือกซื้อสินค้าทุกอย่าง ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เราจะต้องดูก่อนทุกครั้งว่า ข้างผลิตภัณฑ์นั้น มีส่วนประกอบอะไร หรือว่าสารเคมีชนิดไหนหรือไม่ ที่อาจจะกอ่ให้เกิดอันตรายเมื่อเอามาใช้ เพราะถ้ามีสารอะไรที่เสี่ยงเกินไป แนะนำว่าอย่าไปซื้อดีกว่า มีคุ้มที่จะเสี่ยง

-วันผลิตและวันหมดอายุ เป็นสิ่งที่เราจะต้องงดูอยู่แล้วในการเลือกซื้อสินค้าทุกอย่างก่อนซื้อจาก ร้านเคมีภัณฑ์ เพราะถ้าพลาดไปเลือกซื้อสินค้า ที่หมดอายุแล้วเอามาใช้ ก็มีเปอร์เซ็นต์อย่างสูง ที่เราอาจจะได้รับผลกระทบกับการใช้สินค้านั้นๆ หรือถ้าเอามาใช้ ก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

-ข้อควรระวัง เพราะสารรเคมีเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับชีวิตได้ เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อ จะต้องดูด้วยว่ามีข้อควรระวังบอกเอาไว้หรือไม่ เราจะได้เอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของงชีวิตเราเอง

-วิธีการแก้พิษเบื้องต้น เป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทุกชิ้น จะต้องมีเหมือนกันทุกชิ้น เพราะหากเกิดอันตรายหรือว่าข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้น จะต้องมีการบอกเอาไว้ด้วยว่า จะมีการแก้ไขพิษ หรือสารต่างๆ ที่ได้รับเอาเข้าไปอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตของลูกค้าเอง

ทั้งหมดนี้เป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจาก ร้านเคมีภัณฑ์ และทุกครั้งควรจะพิจารณาตามข้อบ่งชี้เหล่านี้ นอกจากจะเป็นการคัดเลือกคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังเป็นการประกันความปลอดภัยของเราด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากการเลือกซื้อที่ดี การเอามาใช้งานเอง ก็ต้องมีการปองกันที่ดีด้วย อย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกัน การใส่ถุงมือ และการใส่ชุดป้องงกัน เพียงแค่นี้ เราก็สามารถใช้สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบได้อย่างปลอดภัยแล้ว