ออกกำลังกายด้วย โยคะ โฟลว์ ดีอย่างไร

โยคะ โฟลว์ (Flow Yoga)หรือ วินยาสะ (vinyasa) เป็น ท่าทางการฝึกโยคะที่เน้น การความสัมพันธ์ของท่าทางการเคลื่อนไหวและลมหายใจ ดังนั้นโยคะรูปแบบนี้จะมีท่าทางที่ค่อนข้างเรียบง่าย  และเน้นความยืดหยุ่นของร่างกายในระดับสุด  และต้องสัมพันธ์กับจังหวะของการหายใจตลอดการเคลื่อนไหวจนจบสิ้นกระบวนการ ความหมายที่แท้จริง ของ วินยาสะ ซึ่งเป็นคำจากภาษาสันสกฤต  หมายถึง “การเชื่อมต่อ”  ที่ไหลลื่นและต่อเนื่อง หรือมี่คนมักให้คำจำกัดความว่า เป็นการเลื่อนไหลดั่งสายน้ำ ซึ่งหากจะวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้ง  ต้องกล่าวว่ามาเป็นโยคะที่แตกต่างจากโยคะทั่วไป  เพราะโดยปกติการฝึกโยคะ จะเน้นการทำท่าทางที่ก่อให้เกิดสมาธิ  การกำหนดรู้ของตัวเอง  ในขณะที่โยคะโฟลว์ เน้นจึงการสร้างการเคลื่อนไหวทางสรีระและลมหายใจ  มากกว่าการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ  ดังนั้นการเล่นโยคะแบบนี้  จะมีท่าทางการฝึกที่ลื่นไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่มีการหยุดชะงัก  ซึ่งสำหรับคนที่เรียนโยคะในคลาสราคาแพง  มักชื่นชอบ  เนื่องจากทุกนาทีคือการเคลื่อนไหวร่างกาย  และมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบท่าทางที่กำหนดไว้  เท่ากับว่า  เกิดความคุ้มค่าเงินสูงสุดในการออกกำลังกายลักษณะนี้ โดยปกติ โฟลว์ โยคะ มักเป็นการออกกำลังกายบนผืนเสื่อที่ทำกับในห้องสตูดิโอ  ดังนั้นท่าทางส่วนใหญ่มักจะเป็นท่าทางที่ง่ายๆแต่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง   โยคะโฟลว์ มี 3 แบบ ตามวัตถุประสงค์ของการทำ และขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นที่มีทักษะที่ต่างกัน  ซึ่งได้แก่ Gentle Flow เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ พร้อมการหายใจในจังหวะที่ถูกต้อง เน้นการผ่อนคลาย โยคะแบบนี้  […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top