ข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ทุกคนก็พอจะทราบกันดีว่ามีประโยชน์อย่างไร โดยหลักๆ แล้วก็เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากการไฟฟ้า ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตด้วย การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีข้อควรรู้ต่างๆ มากมายที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลย  

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยปกติแล้วจะมีการนำพลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

OFF Grid and OFF Grid with backup

รูปแบบนี้มีกระบวนการที่ง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนด้วยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วนำไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานโดยตรงหรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรองไฟ ไว้ใช้ในตอนกลางคืนก็ได้ เหมาะกับการนำมาใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการขอไฟฟ้ากับการไฟฟ้า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รูปแบบนี้ มีราคาไม่สูงมาก มีราคาตั้งแต่หลักพันกลางๆ ไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าที่เลือกใช้งาน

ON Grid and ON Grid with backup

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ในตอนกลางวัน เมื่อมีแสงแดดระบบจะเลือกใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก่อน ส่วนตอนกลางคืนช่วงที่ไม่มีแสงแดด ระบบจะตัดไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือเมื่อใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะหมดระบบก็จะตัดเข้าไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเช่นกัน

ON Grid Hybrid

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รูปแบบนี้ มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบ ON Grid ทุกประการแต่ระบบไฮบริดจะมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีก 1 ตัวคือเรียกว่า Inverter อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่ลดการสูญเสีย แถมยังช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นด้วย ระบบจะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์โดยตรงก่อน หากพลังงานที่ใช้เกินกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ระบบจะทำการสำรองไฟเข้าไปในแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้แบตเตอรี่ทำงานน้อยลงกว่าเดิม ระบบนี้มีราคาค่อนข้างสูง

สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้คำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ ทิศทางแสงแดดและตำแหน่งในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยปกติแล้วนิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่แสงแดดเข้าถึงมากที่สุดและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งบดบังด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้น ในปัจจุบันราคาค่าอุปกรณ์และการติดตั้งไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลย ส่วนราคาของแผงและระบบจะขึ้นอยู่กับจำนวนพลังงานที่ต้องการใช้ อายุการใช้งานและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ปกติแล้วแผงโซล่าเซลล์จะมีอายุการใช้งานได้นานประมาณ 25 ปีหรือมากกว่านี้

Posts created 42

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top