การลงทุนไม่ยาก

การลงทุน

ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในหุ้น ในทองหรือการแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือการซื้อกองทุน ก็ล้วนแต่เป็นแนวทางในการหาเงินเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งจากช่องทางหลัก ซึ่งปัจจุบันสามารถลงทุนได้เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น จึงทำให้เรื่องของ “การลงทุนนั้นไม่ยาก” อย่างที่ทุกๆ คนคิดนั้นเองครับ บทความนี้เราจะขอพาทุกๆ ท่านไปผจญภัยและหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุน หุ้น กองทุน ตราสารหนี้ต่างๆ และอื่นๆ เพื่อเป็นความรู้และเป็นประโยชน์กันครับ

การลงทุนที่ดีเป็นอย่างไร?

การลงทุนที่ดีนั้น จะต้องเริ่มจาดการลงทุนในการศึกษาจาก “โรงเรียน” และการหาความรู้โดยเฉพาะจากการอ่านหนังสือศึกษาตลาดของธุรกิจที่เราสนใจ เพราะถ้าปราศจากสิ่งนี้ คงไม่ประสบความสำเร็จได้ยากนั้นเองครับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า “การลงทุนที่ดี คือ การลงทุนในการศึกษาหาความรู้” นั้นเองครับ

3 หลักการลงทุนเบื้องต้น

1. เริ่มต้นเก็บเงิน Step แรกด้วยวิธีฝากประจำ เงินไม่มาก ก็สามารถเลือกลงทุนง่าย ๆ และได้ผลตอบแทนแบบแน่นอนด้วยการออมเงิน เป็นแนวคิดที่เหมือนกับการหยอดกระปุกหมูน้อยตอนเด็ก ๆ นั่นคือการค่อย ๆ เก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ ลองคิดดูเล่น ๆ ว่าเก็บเงินเดือนละ 2000 บาท อาจจะดูเป็นเงินน้อย แต่ในหนึ่งปี คุณก็จะได้เงินราว ๆ 24,000 บาทแล้ว!

2. การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) สำหรับใครที่มั่นใจว่ามีวินัยทางการเงิน ก็ลองเขยิบขึ้นมาลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ Dollar Cost Average (DCA) เป็นวิธีที่ทำให้เงินงอกเงยได้จากการลงทุนหุ้นและกองทุนรวม ซึ่งเราสามารถกำหนดจำนวนเงินเพื่อลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน จะลงทุนเป็นรายเดือนหรือไตรมาสก็ดี โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของหน่วยลงทุนหรือหุ้นที่จะซื้อ จุดเด่นของการลงทุน DCA คือการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลัก ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่ซื้อสูงไป เพราะมีการถัวเฉลี่ยราคาจากการซื้อทุกเดือน จะเห็นได้ว่าเราสามารถนำ DCA ไปประยุกต์ใช้กับหุ้นหรือกองทุนที่เราสนใจได้ โดยลงทุนซื้อตามวันที่กำหนดของทุกเดือน ซื้อแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อการลงทุนระยะยาว อาจเพิ่มเงินลงทุนในแต่ละปีให้มากขึ้น ในอนาคตเราก็จะมีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณได้เช่นกัน

3.ลงทุนทองคำแท่ง การลงทุนทองคำแท่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้ดีไม่แพ้การเล่นหุ้นหรือสะสมกองทุน เพราะ ซื้อง่าย ขายคล่อง และยังจำนำได้

3 ข้อดีของการลงทุน

1. ทำให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและอดออม พื้นฐานของการลงทุนคือการออมและการการบริหารรายรับรายจ่าย คนที่รู้จักออมและรู้จักการลงทุนด้วยน่าจะก้าวไปสู่อิสระภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ได้ไม่ยาก

2. ทำให้รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยง เมื่อเริ่มออมและคิดจะลงทุนทำให้เรารู้จักวางแผนเป็นองค์รวม ทั้งการใช้ การออม การแบ่งเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รู้จักจัดสรรเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งช่วงเริ่มทำงาน สร้างครอบครัว และการเกษียณ

แม้ว่าเงินจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญในโลกทุกวันนี้ การที่เรารู้จักวางแผนและบริหารเงินน่าจะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตน้อยลง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อย

3. ทำให้ได้รู้จักธุรกิจต่างๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การศึกษาการลงทุนทำให้เราต้องทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน อนุพันธ์ และประกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นเหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายในการลงทุน การที่เรารู้จักจะทำให้เลือกใช้ได้เหมาะสม เราจะเข้าใจธรรมชาติและข้อจำกัดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการลงทุนในหุ้นรายตัวแนวปัจจัยพื้นฐานทำให้เราศึกษาธุรกิจของบริษัทต่างๆ ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ โมเดลธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รู้จักผู้บริหาร ลักษณะของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขึ้น

และนี้คือความรู้เกี่ยวที่จะบ่งบอกได้ว่า “การลงทุน ไม่ยาก” ซึ่งทุกๆ ท่านสามารถอ่านเก็บไว้เป็นความรู้กันครับ เราหวังว่าจะชอบและเป็นประโยชน์กันนะครับ

Posts created 42

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top