ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีสุด

ธนาคาร

“เงิน” นับได้ว่าเป็นปัจจุบันสำคัญมากที่สุดในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การพักผ่อนและการเดินทาง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น และยิ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันจากสถานการณ์คโควิด-19 แบบนี้ย่อมทำให้การเก็บออมเงินเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆ เลยหล่ะครับ บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับข้อมูล “6 ธนาคารดอกเบี้ยดีสุด” ที่เหมาะสำหรับการออมเงินกันครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ

6 ธนาคารดอกเบี้ยดีสุด

บัญชีออมทรัพย์ KKP SAVVY ของธนาคารเกียรตินาคิน โดยบัญชีนี้ต้องเปิดผ่านทาง KKP Mobile application อัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้นะครับจะเริ่มที่ 0.5% เมื่อมีเงินฝากน้อยกว่า 1 หมื่นบาท และ 1.5% สำหรับยอดตั้งแต่ 1 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 1.6% สำหรับยอดตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท และสุดท้าย 0.5% สำหรับส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมครับ

บัญชีกรุงศรีออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์ของธนาคารกรุงศรี โดยอัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้จะอยู่ที่ 1.5% สำหรับยอดเงินไม่เกิน 1 แสนบาท แต่ถ้าเกิน 1 แสนบาทก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบปกติ สำหรับบัญชีนี้นะครับจะสามารถถอนได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าเกิน 2 ครั้งจะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท และ ดอกเบี้ยจะจ่ายทุกวันก่อนวันทำการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หากคุณสนใจสามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ Krungsri Mobile application ครับ

ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ครับ อัตรดอกเบี้ยของบัญชีนี้จะอยู่ที่ 1.5% สำหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 0.5% สำหรับวงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป และ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม สามารถเปิดบัญชีได้ที่ Krungthai Next application ครับ

ธนาคารกสิกรไทยกับบัญชีเงินฝาก K-eSavings สำหรับบัญชีนี้เปิดได้ผ่าน K-Plus application ครับ และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.5% ของวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ 0.5% ของวงเงินส่วนที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมครับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร และ ต้องใช้ SCB Easy app หรือ SCB Easy Net ครับ อัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้คือ 1.5%ของส่วนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 0.5% ของส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

บัญชีเงินฝากจัดเต็ม แบบ E-passbook ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตรดอกเบี้ย 0.25% สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท และ1.25% สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 0.25% ในวงเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม บัญชีนี้จะสามารถถอนได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าเกิน 2 ครั้งจะมีค่าธรรมเนียม 50 บาทหักจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม และขั้นต่ำในการเปิดบัญชีอยู่ที่ 500 บาทครับ

ประโยชน์ของการฝากเงินกับบัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยคงที่

บัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ คือ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป แต่จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการเบิกถอนเงินจากบัญชี โดยคุณสามารถเลือกระยะเวลาระหว่าง บัญชีฝากประจำทั่วไประยะสั้น (1-3 เดือน) หรือบัญชีฝากประจำระยะยาวที่เลือกฝากได้นานสูงสุดถึง 5 ปี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีประเภทนี้ เป็นบัญชีที่มีกระแสความคล่องตัวสูง สามารถเบิกถอน และโอนให้ผู้อื่นได้ผ่านการสั่งจ่ายเช็ค เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความสะดวก ส่วนใหญ่แล้วบัญชีประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย เพราะถือว่าเป็นบัญชีที่มีประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับผู้ฝาก และผู้ฝากก็สามารถขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงิน O/D ได้โดยผู้กู้สามารถใช้เงินเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เบิกเกินบัญชีในวันที่เบิกเกินบัญชีจริงเท่านั้น

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “  6 ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีสุด” ที่เป็นบัญชีแบบดิจิตอลอีกด้วยหล่ะครับ เราหวังว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ทุกๆ ท่านได้เก็บตังค์ตามเป้ากันนะครับ

Posts created 42

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top